Co hýbe nábytkem? Jak to vlastně funguje...

Autor: Blum

Kvalitní nábytek si dnes bez kvalitního kování nedovedeme téměř představit. Jak jde vývoj, se podíváme názorně u společnosti Blum, která kování vyrábí více než 60 let. Vyrábí kování, které hýbe nábytkem, tedy výklopy, závěsy a výsuvy. Vedle vysoké kvality, dlouhé životnosti a funkčnosti jde také o dokonalý pohyb. Protože pohyb je to, co uživatelům nábytku umožňuje snadnou obsluhu výklopů, dvířek nebo zásuvek. Dnes už si málokdo vzpomene na dřevěné zásuvky, které se vysouvaly na dřevěných lištách. Vysouvat se daly, ale rozhodně nelze mluvit o komfortu. Situace se rapidně zlepšila s příchodem tzv. rolničkových výsuvů. Ty se v současnosti používají víceméně už jen díky dostupné ceně. Před více než pětadvaceti lety uvedla společnost Blum na trh výsuvný systém TANDEM. Ten znamenal obrovský posun v kvalitě pohybu výsuvů. Systém je založen na pohybu pomocí válečků z vysoce kvalitního plastu. Tyto válečky jsou sdruženy v několika skupinách a uloženy v pouzdrech skrytých mezi jednotlivými částmi výsuvných lišt. Výhodou tohoto řešení je vysoká nosnost, výborná stabilita a hladký chod. O kvalitách tohoto systému svědčí fakt, že se používá dodnes a tvoří základ i nejpoužívanějších box systémů TANDEMBOX. Zhruba před šesti lety mělpremiéru systém MOVENTO, který posouvá kvalitu pohybu ještě dál. Díky synchronizovanému pohybu jednotlivých částí vodicích lišt mají zásuvky hladší chod a větší stabilitu. Synchronizace je řešena pomocí ozubených převodů, zajišťujících naprosto plynulý pohyb lišt po celé dráze otevírání a zavírání. Systém MOVENTO je také použit jako základ vodicích lišt box systému LEGRABOX.


Technologie pohybu
Jako technologii pohybu označujeme to, co uvádí kování do chodu, respektive to, co zajišťuje dovírání. V roce 2001 přišla firma Blum se základní technologií pohybu, a to tlumením při dovírání. Této technologii se zde říká BLUMOTION a dnes je zcela nezbytnou součástí téměř všech našich výrobků. Tlumené dovírání výklopů, dvířek i výsuvů se stalo samozřejmou součástí zejména kuchyní, kde jsou na kvalitu pohybu kladeny nejvyšší nároky. BLUMOTION si můžeme představit jako píst naplněný tlumicí kapalinou, která při tlumení proudí systémem otvorů různou rychlostí, v závislosti na tom, jakou silou daný systém zavíráme. Při prudkém dovření se otvory díky lamelám uzavírají, kapalina tak protéká pomaleji a tlumicí účinekse tak zvyšuje. Při lehkém dovření naopak kapalina protéká plně otevřenými otvory rychleji, takže tlumicí účinek je menší. Jedná se tedy o adaptivní systém,
který se vždy přizpůsobí dovírací síle.
TIP-ON patří mezi technologie, které umožňují otvírání výklopů, dvířek nebo výsuvů dotykem, jedná se tedy o systém bezúchytkového otvírání. V principu funguje TIP-ON podobně jako mechanismus propisky: na zatlačení se otevře, na druhé zatlačení se opět zavře. Výhodou tohoto řešení je cenová dostupnost, zvláště u dvířek a výklopů, kde používáme jednoduchý píst. U výsuvů je tato technologie buď integrována do vodicích lišt, nebo může být jako volitelný, přídavný díl. Nevýhodou je nutnost domáčknout dvířka nebo čílko při dovření, čímž se mechanismus připraví do pozice pro opětovné spuštění. Z tohoto důvodu nedoporučujeme využívání této technologie u výsuvů v kuchyních, kde dochází k častému otvírání zásuvek, a tak domačkávání při dovírání začne časem vadit.
V roce 2015 přišel na trh systém TIP-ON BLUMOTION. Jak název napovídá, jedná se o kombinaci dotykového otvírání TIP-ON a tlumeného dovírání BLUMOTION. Je k dispozici pro box systémy LEGRABOX a TANDEMBOX a také pro vodicí systém MOVENTO. V principu se jedná o speciální TIP-ON jednotky, které se přidávají na speciálně upravené vodicí lišty. Tyto jednotky zajistí vysunutí výsuvu po zatlačení na čílko stejně jako běžný TIP-ON. Stejně tak je nutné jednotku při dovření „natáhnout“ pro další otevření, není však nutné výsuv domáčknout, ale stačí ho nepatrně větší silou zavřít běžným způsobem. Dynamika pohybu výsuvu překoná moment zpětné aktivace jednotky TIP-ON a pak už dovření přebírá BLUMOTION integrovaný ve vodicí liště, takže výsuv se dovře s dotlumením. A protože jde při dovírání o dynamiku pohybu, funguje celý systém tím lépe, čím větší je hmotnost výsuvu. Do celkové hmotnosti se vždy počítá hmotnost vlastního výsuvu plus hmotnost věcí, které jsou ve výsuvu uloženy. Naplněný výsuv tedy funguje lépe než prázdný. Tento systém je, vzhledem k tlumenému dovírání, možné bez problémů aplikovat také v kuchyních, a může tak sloužit jako alternativa k systému elektrické podpory otvírání SERVO-DRIVE. Výhodou oproti SERVO-DRIVE může být nižší cena, minimální nároky na prostor a také skutečnost, že se jedná o čistě mechanický systém, na který se vztahuje doživotní záruka firmy Blum.
www.blum.czzpět na seznam