Knihovna materiálů

Autor: Ing. Iva Bastlová Dis.

Fyzické knihovny materiálů jsou reakcí na materiálový boom posledních let. Pro profesionály z tvůrčích oborů je velmi obtížné, ne-li nemožné, udržet si aktuální přehled o nabízených materiálech a sledovat novinky z oblasti jejich vývoje. Knihovny materiálů shromažďují, aktualizují a srozumitelným způsobem poskytují informace odborné veřejnosti. Na rozdíl od běžných knihoven, které se vyvíjejí stovky let, se koncept knihoven materiálů teprve tváří.Některé se profilují pouze jako virtuální databáze s malým množstvím fyzických vzorků, jiné se specializují na určitý druh materiálů nebo na koncové uživatele knihovny. Knihovny materiálů jsou styčnou plochou mezi vědou a uměním, ale také mezi výrobci materiálů a jejich uživateli. Důležitým prvkem fyzické knihovny materiálů je možnost si materiál prohlédnout, osahat a vnímat jeho o „prostorový“ vzhled, což je mnohdy neporovnatelný rozdíl oproti „plochému“ vjemu z fotografií či vizualizací. Barvy jsou reálné, hmota skutečná, tvary uchopitelné. Důraz je tedy kladen nejen na technické, ale i na tzv. senzoestetické vlastnosti vzorků. MatériO Prague spadá do evropské sítě nezávislých informačních a vzdělávacích center v oblasti materiálů a s nimi souvisejících technologií, jehož pobočky naleznete ještě v Paříži a Bruselu. Z celé škály materiálů, které jsou využívány v nejrůznějších kreativních oborech, jako je architektura, design, výtvarné umění, multimédia, módní průmysl, grafika, řemeslná výroba atd., si tato organizace vybírá do svých sbírek pouze zajímavé, inovativní či něčím neobvyklé materiály. Při výběru vzorků se hodnotí zejména jejich specifičnost a to, zda daný materiál bude pro knihovnu a její klienty přínosem. Cílem není pokrýt úplný výčet všech existujících materiálů, které jsou běžnědostupné, ale především přinést jejím uživatelům inspiraci a možnost být o krok napřed. V pražské pobočce matériO, provozované společností Happy Materials, mají návštěvníci šanci prohlédnout si okolo 2 000 fyzických vzorků materiálů.


Nedílnou součástí fyzické knihovny materiálů je denně aktualizovaná online databáze s více než 7 500 materiálovými vstupy. Mezi informacemi o jednotlivých materiálech je vždy uveden také kontakt na výrobce, který vzorek knihovně věnoval. Technické informace poskytují do knihoven matériO sami jejich výrobci, za rozsah a správnost těchto údajů tedy zodpovídají oni. Příjemným bonusem je vlastní knihovna s více než 700, převážně zahraničními, knižními tituly o architektuře, materiálech, designu či umění, která je návštěvníkům matériO Prague rovněž přístupná. matériO si zakládá na předávání určitého názoru na materiály, jejich výrobu, zpracování a recyklaci. Snaží se donutit návštěvníky knihovny přemýšlet o materiálech a jejich použití bez zbytečných předsudků a klišé. Učí uživatele mít odvahu a zároveň nést zodpovědnost za nestandardní materiálová řešení.

ZAJÍMAVÉ SPECIALITY:


„NAFUKOVACÍ DŘEVO“
Představte si, že tvary a funkce předmětů by se mohly objevovat jen tehdy, když si to přejete... Proměna geometrie objektů může vnést do interiérového designu skutečnou revoluci. Tato patentovaná technologie něco podobného umožňuje. Umí totiž nafouknout nebo vyfouknout dřevěný povrch stejně tak jako jakýkoliv jiný pevný materiál. Vzory, text, světlo, tvary, funkce – to vše se může znenadání objevit a hned zase zmizet. Materiál se nejprve nařeže do požadovaného vzoru a poté tenkou vrstvičkou lepidla uchytí na pružnou membránu. Následně se celek připevní na uzavřenou základnu, čímž vznikne obkladový panel. Jakmile se do základny vhání vzduch, membrána se nafukuje a povrch panelu mění svůj objem a tvar. Díky tomu je například možné upravovat akustické podmínky v místnosti velmi efektním způsobem. Minimální tloušťka takto zpracovatelných materiálů je 4 mm.


DLAŽDICE ZE STARÝCH LETADEL“
Napadlo vás někdy, co se stane se všemi vysloužilými letadly? Nic takového jako hliníkové nebe asi nebude, takže se z jejich trupů vyrábějí například obklady a dlaždice pro interiérový design. Jelikož pevnost leteckého hliníku zabraňuje jeho recyklaci na plechovky, trupy se přetaví do bloků, které jsou následně porcovány na tenké a lehké panely a využívány jako obklady či podlahy do velmi namáhaných provozů. Působivé, industriální, vysoce funkční a hlavně 100 % recyklované.
Standartní rozměry jsou 7,5 × 15,2 cm, 7,5 × 30,5 cm nebo 15,2 × 30,5 cm.

„DŘEVĚNÁ TEXTILIE“
Ačkoliv se dřevo může jevit jako notoricky známý materiál, který už nás zdánlivě nemá čím překvapit, dřevěná textilie dokazuje, že opak je pravda. Vypadá a voní povědomě, přesně tak, jak bychom od dřeva očekávali, ale chová se zcela nestandardně, způsobem typickým spíše pro látky. Stojí tedy někde na pomezí mezi dřevem a textilem. Je tvrdá a pevná jako dřevo, zároveň však splývavá jako látka. Proces přeměny dřeva na flexibilní povrch spočívá v jeho dekonstrukci na malé dílky, které jsou poté uchyceny na textilní podklad. V závislosti na velikosti a geometrii jednotlivých dílků materiál vykazuje odlišné vlastnosti, zejména pokud jde o pružnost a pohyblivost. Povrch dřeva je možné upravit barvením či lakováním a materiál se skvěle hodí na interiérové textilie jako jsou koberce, závěsy či stínidla svítidel.

„PAPÍR JAKO MRAMOR“
Hledáte-li ekologickou, lehkou a ekonomickou alternativu k drahým kamenným obkladům, papír může být překvapivým řešením. Recyklovaný papír tvoří společně s lepidlem a ztužujícím přípravkem kompaktní směs, která může být aplikovaná buďto ve formě stěrky, nebo jako obkladový panel. Proces výroby prostřednictvím lití, válcování a lisování rozehrává na povrchu materiálu přírodní motivy. Možná je taktéž plastická textura, lesklý či matný povrch. Standardní rozměry
dodávaných obkladů jsou 30 × 30 cm,
30 × 60 cm, velkoformátové panely je možné pořídit v rozměru 1,2 × 2,4 m. 

www.materio.czzpět na seznam