Logo? Až na posledním místě

Autor: BcA. Jiří Chlebus

Aneb když je debata o významu loga a tvůrčí proces mnohem důležitější než logo samotné. Představte si, že plujete na otevřeném moři a v dálce vidíte podivně blikající světlo. Nerozumíte mu a po chvíli ho začnete ignorovat. Jakmile tento signál spatří váš kolega, ihned dá pokyn, abyste vyrazili směrem k tomuto světlu. Proč?

LOGO PŘITAHUJE VÝZNAMEM
Váš kolega je patrně v námořnictví zkušenější a nebo se v této komunitě pohybuje prostě jen o něco déle. Dokázal rozklíčovat význam sdělení, které skrze světlo někdo šířil. Lidé jsou v dnešním světě zahlceni těmito světly, která nás oslňují na každém kroku. Často si ale neuvědomujeme, že už nestačí svítit víc nebo blikat rychleji, aby si nás někdo všiml.Vaše světlo musí mít smysl a díky němu zaujme ty správné lidi. Vaše světlo je logo, které vzniklo na základě významu(1) a adekvátní debaty, která k tomu neodmyslitelně patří.
LÍBÍ VS. NELÍBÍ NEFUNGUJE
Všichni víme, že univerzální krása neexistuje. Každý člověk má individuální vkus, cit i míru osobních zkušenostía praxe. To vše ovlivňuje naše rozhodování. Neveříte? Představte si nyní opravdu krásný materiál, jaký to bude? Dám ruku do ohně, že jste si představili něco jiného než já. Pro někoho to možná bude plast, pro někoho dřevo, někdo dá zase přednost kovu. Univerzální shoda neexistuje, protože je ovlivněna celou řadou individuálních kušeností a potřeb všech, kteří do této debaty vstupují.
Ze stejného důvodu nemá smysl posuzovat logo podle toho, zdali se nám líbí nebo nelíbí. Logo je nositelem významu, a to jak pro vaše zákazníky, tak pro vaše zaměstnance. Jakmile známe naše zákazníky a víme, co pro ně značká má znamenat, můžeme určit, jaký z daných materiálů bude pro tuto „cílovku“ vhodný. S logem to funguje nasprosto stejně.
LOGO JE JAKO TOMEM
Dobré logo musí hrát na tu správnou strunu, kterou pochopí jak vaši zákazníci, tak zaměstnanci. K tomu, aby se to povedlo, musíte své zákazníky i zaměstnance dobře poznat. Vy a vaši zaměstnanci musíte uctívat stejné hodnoty – být součástí jednoho kmene(2). Tyto hodnoty společně s vaší unikátní dovedností vytvářejí význam (vaši službu nebo produkt), který je srozumítelný pro vaše klienty. Představte si modelovou situaci: Jste firma, která chce dělat poctivý byznys založený na úzkém kontaktu se zákazníkem (protože víte, že individuální potřeby klientů nelze efektivně řešit přes e-mail). Chcete mluvit běžnou řečí (protože je váš obor velmi složitý a klienti se v řadě cizích výrazů ztrácejí a máte to ověřeno), nechcete působit technologicky (protože jste si dali za cíl působit lidsky – jedna z vašich hodnot), ačkoliv je váš produkt založen na speciálních high-tech materiálech.
Svým významem chcete lidem zjednodušit život, ulehčit rozhodování a s tím je spojena ona jednoduchost služby, kterou nabízíte.Věřte nebo ne, tohle je již v takto syrové podobě základ kvalitního zadání pro designéra vašeho loga a vizuálního stylu.
Tento základ totiž v rukou (kvalitního!) designéra rozpoutá další přínosnou debatu. Kupříkladu: Jaký tón komunikace bude mít vaše značka? Jaké barvy jsou pro takovou značku vhodné? Jaké písmo a tvary budou podporovat tuto myšlenku? Společně s hodnotami jako jednoduchost, lidskost a snahou nepůsobit technologicky tady již máte několik indicií pro tvorbu adekvátního loga a vizuálního stylu, nemyslíte? A nyní stačí jen najít ty vaše hodnoty a význam.
NAJDĚTE VÝZNAM A MÁTE ZADÁNÍ
Najednou se díky této diskusi dají věci do pohybu. Najednou budete v rozhodování upředňostňovat zákazníka a hodnoty vaší značky, spíš než váš osobní vkus, který může být velmi vzdálený vaší opravdové cílové kupině.Logo a vizuální styl vytvářejí vizuální svět, který láká vaše zákazníky, buduje jejich loajalitu. Jakmile pochopíte podstatu jejich obav, problémů a přání(3), budete moci správně naladit svou značku tak, aby byla pochopitelná a řitažlivá. Nehledě na to, jak moc byste výslednou podobu měnili na základě svého pouhého úsudku typu libí/nelíbí.
A CO FREELANCER A LOGO?
Ačkoliv jsem několik let své vlastní logo také používal, dnes se přikláním k názoru, že podnikatel na volné noze logo nepořebuje(4). Jakkoliv se specializujete na konkrétní obor, vaše profilace se bude časem proměňovat stejně pružně, jako dnešní trh. Lidé si budou vaše pevné hodnoty vždy spojovat s vaší osobností – ať už jste včera byli interiérovým designérem, dnes konzultantem a zítra třeba youtuberem. Víc než na logo se proto zaměřte na svoji profesionální fotografii, adekvátní písmo, barvy a jednotný styl ikon a ilustrací. 

www.jirichlebus.cz

 

BONUSOVÉ ODKAZY:
1. O významu jsem se více rozepsal v tomto článku:
jich.cz/DesignVyznamu.
2. Velmi čtivě zákazníky jako kmeny popisuje Marty
Neumeier ve své poměrně štíhlé knize The Brand Gap.
3. Více informací o hodnotách a tzv. Value Proposition
Design najdete na: jich.cz/Hodnota.
4. Zdali pořebuje freelancer logo, jsem podrobněji popsal
na svém blogu: jich.cz/LogoFreelancer.zpět na seznam