Návrh interiéru klasický versus podle Feng Šuej

Autor: Ing. arch.Jan Hlavín, Ph.D.

Zamysleli jste se někdy, proč vás určité stavby přitahují a proč se v určitých prostorech cítíte skvěle, proč Vám vše připadá jakési samozřejmé, proč zde pociťujete příjemné vibrace, pohostinnost a harmonii… Rovnováhu mezi stylem domu, okolím, interiérem a nenuceným pohodlím, vstřícností a útulností.
Co to ovlivňuje? Poloha domu? Poloha vstupu? Okolí? Umístění oken a dveří?  Tvar domu? Tvar místnosti? Rozmístění nábytku, předmětů a dekorací? Světlo? Materiály a povrchy věcí? Barevnost? Lidé, kteří zde žijí?
Často nevíme a nedokážeme si přesně odpovědět, ale tušíme, že to tak má být. Prostory jsou nejspíš v harmonii s přírodou, vyzařují klid, pohodu a harmonii. Myslíte si, že tyto návrhy jsou „klasické“, či „podle Feng Šuej“? Určitě se na to nedá přesně odpovědět.

CO LZE TEDY POVAŽOVAT ZA KLASICKÝ NÁVRH INTERIÉRU? A NÁVRH PODLE FENG ŠUEJ?
Navazuji a vycházím z loňského příspěvku: „Kdy je nejlepší začít s návrhem interiéru“, kde jsem analyzoval jednotlivé etapy vývoje projektu a stavby domu ve vztahu k návrhu interiéru. Závěr byl takový, že interiér se rodí už v prvních úvahách o stavbě jako takové. Určitě tedy opět začneme od výběru pozemku, na něm umístněného domu včetně všech návazností na okolí. Nedílnou součástí je i orientace ke světovým stranám.

KLASICKÝ NÁVRH
i návrh podle Feng Šuej lze použít nejen pro novostavby a nové věci, ale samozřejmě i pro rekonstrukce. Máme-li zadání od investora a začínáme navrhovat byt, dům či interiér, v klasickém návrhu přistupujeme k úkolu podle zvyklostí, tj. bereme v potaz funkční, prostorové a výtvarné požadavky, specifické požadavky zadavatele a „úřední omezení“. Tyto začneme skládat dle vazeb funkčně-dispozičních při zohlednění praktických, možná ustálených vazeb. Důležitá je vazba na okolí. „Korektorem“ je orientace ke světovým stranám, příslušné předpisy a regulativy. Co se týče vztahu k okolí, návrh může korespondovat, anebo s okolím kontrastovat. A pokaždé mohou být návrh a realizace zdařilé. U návrhu Feng Šuej samozřejmě vycházíme ze stejných předpokladů jako u klasického návrhu. Vlastnímu návrhu ale ještě předchází, podle hloubky rozborů
a použití „škol“ a principů Feng Šuej, analýza a hledání ideálních poloh prostorů včetně polohy důležitých směrů osob v celkovém půdoryse (umístění stolů, postelí, sporáku atd). Feng šuej má raději klasické pravidelné půdorysy blížící se čtverci, s klasickými rovnými stropy bez viditelných trámů apod. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že i při „klasickém“ návrhu, můžeme-li jej takto nazvat, používá architekt podle míry svou intuici, zkušenost a naladění. Spoustu prvků a principů vycházejících či majících podobnost s Feng šuej. (I když se to obecně, vzhledem k tomu, co vidíme kolem sebe, často vůbec zdát nemusí). Určitě jsou to ale věci přirozené a do jisté míry nám připadající samozřejmé. Návrhy lze samozřejmě vzájemně kombinovat, a to v počáteční fázi, kdy je zpracován koncept, který je volně dotvořen ať již architektem, nebo často „bohužel“ investorem. Druhá zásadní možnost je použití barev a dovybavení daného interiéru v principech F-Š. Míra zásahu je závislá na postupu prací a motivaci obyvatel. Poslední použití Feng Šuej je ve formě nápravy – vesměs ve formě drobných nápravných prostředků a doplňků.

CO TO ALE VLASTNĚ JE, TO FENG ŠUEJ?
Feng Šuej je staré čínské učení, které se snaží v rovnováze udržet přirozené plynutí energie čchi. Dvě složky základní energie: QI – vítr je chápán jako nový impulz, idea či nápad, které voda zachytí, rozvíjí a dává jim směr a potřebnou hloubku. Jin (hmota či věci, které lze uchopit) a Jang (duchovno, vše neuchopitelné), viz černobílá monáda. F-Š je jeden z pilířů tradiční čínské medicíny. Jde o celostní nauku, která považuje naprosto vše okolo nás za živé, tedy i dům je považován za živý organismus. Feng Šuej lze aplikovat pro byt, dům, zahradu, kancelář, obchod apod. Snahou je vytvoření prostor, kde bychom se měli cítit dobře. Lze jej aplikovat obecně, alei velmi konkrétně ve vztahu na jednotlivé osoby, které daný prostor užívají, obývají. S pomocí tradičních přírodních zákonů a principů, mnohaletých zkušeností a zákonitostí lze docílit jednoty a harmonie prostoru.
Feng Šuej není postaveno na kontrastech, ale na harmonii. Z každého prostoru sálá určitý náboj, energie a podle toho se můžeme cítit dobře nebo špatně. Důležitým předpokladem harmonie je pořádek a čistota. Proto se návrhem snažíme o to, aby i úklid byl co nejjednodušší. Podle zkušeností má správné prostředí zvyšující pocit pohody a štěstí přímou souvislost a ovlivňuje naše zdraví, úspěchy v práci, v lásce, v přátelství apod. Nebudeme se zde zabývat podrobně všemi školami Feng Šuej, majícími dohromady společné úsilí o vytvoření harmonického prostoru, byť z různých pohledů a stran. Budeme dávat do souvislostí a protikladů jednotlivé zásady a principy.

JEN PÁR PŘÍSTUPŮ PRO PŘIPOMENUTÍ:
Metoda Pakua – vliv půdorysu a uspořádání ve vztahu ke světovým stranám. Části bytu, domu atd. jsou přiřazeny světové strany a trigramy ovlivňující specifi ckou část oblasti života jejich obyvatel (zdraví, bohatství, kariéra, budoucnost,pomoc přátel, ...).
Pro řešení prostoru metoda kompasu Ba Zhai, jejíž podstatou je zjištění, zda orientace obydlí je v harmonii s lidským osudem jeho obyvatel.
Pro charakter členů rodiny rozbor podle Ming Kua, podrobněji pro zohlednění důležitosti hlediska vlivu času ve Feng Šuej a pro použití nápravných prostředků metoda„Letící hvězdy“ (posilujeme příznivé a nepříznivé kombinace potlačujeme pomocí nápravných prostředků a energií
pěti prvků).
Metoda Pakua se nejčastěji kombinuje s metodou školy formy – tvaru: posouzení z hlediska ideální energetické mapy (želva v zádech, drak vlevo, chránící tygr vpravo, před námi otevřený prostor pro Fénixe – kudy k nám míří vše dobré). Feng Šuej je umění hledající harmonii, řád, vyváženost a má přesah do všech oblastí našeho života. Jedná se umění žít v harmonii s okolím. Feng Šuej vychází z taoismu. Jedná se o filozofi i následování přirozenosti a soužití člověka s vesmírem. Interiér a okolí bytu, domu apod. je zrcadlovým odrazem naší duše.zpět na seznam