Postřehy z hodnotitelské komise NÁBYTEK ROKU 2016

Autor: Ing. arch. Lubomír Končinský

V roce 2016 bude vyhlášen v Česku již osmý ročník soutěže NÁBYTEK ROKU.


Před osmi lety se Asociace českých nábytkářů (AČN) rozhodla zviditelnit současný kvalitní český nábytek na pozadí evropské i světové konkurence.
Československá výroba nábytku měla v minulosti velmi dobrou pověst. Současná otevřenost evropských hranic vůči Česku přinesla velké možnosti, zároveň však též novou mezinárodní provázanost mezi návrháři, konstruktéry, designéry a výrobou. Část českého průmyslového potenciálu je v rukou zahraničních firem, naopak pro české podniky tvoří design cizinci. Naši přední designéři jsou na oplátku často angažováni zahraničními firmami.

Počátek soutěže provázela mírná skepse a nejistota. Od doby, kdy tato soutěž začala, prošly rukama komisí AČN stovky přihlášených výrobků od českých nábytkářských firem. Účastnil jsem se na toho procesu, a proto si dovolím trochu bilancovat.
V prvních letech se přihlašovaly velmi různorodé výrobky, které měly slušnou technickou úroveň s poněkud rozpačitou funkčně-estetickou kvalitou.
V posledních letech jsme velmi mile překvapováni tím, jak se kvalita výrobků zvyšuje, a to jak po stránce technologie výroby a materiálu, tak po stránce současných výtvarných trendů. Letos u mnohých výrobků komise konstatovala, že jsou na světové úrovni. Jednotliví členové komise mají velmi dobrý přehled o naší i světové produkci nábytku. Komise je složena nejen z teoretiků, ale také z designérů a v praxi činných architektů – i pedagogů odborných vysokých škol. Nejen mezi přihlášenými výrobci, ale též mezi členy odborné poroty vládne atmosféra entuziasmu a nadšeného zájmu, nutných k odpovědnému a objektivnímu hodnocení, které bere v potaz nejrůznější aspekty výroby i funkční a estetické originality výrobku. Mnohdy není jednoduché stanovit pořadí hodnocených prací. Proto je vybíráno tříkolově. Podmínkou je originální návrh, především však dokonale provedený finální výrobek.

Při hodnocení se setkáváme s artefakty pro nás již známými, někdy i „na vlastním těle“ vykoušenými, stejně jako s dosud nevystavenými pracemi, za kterými je často nutné zajet přímo do firmy a prohlédnout a vyzkoušet. V posledním kole za živé a citlivé diskuse je vybráno „šťastných sedm“, ze kterých bývá velmi těžké vybrat jediný oceněný cenou Nábytek roku.
Komise konstatovala pro letošek vysokou kvalitu výrobků. Rád bych i upozornil, že současný český nábytek se většinou vyznačuje slušnou hygienickou úrovní. Zde těží z tradice, neboť jsme mívali tvrdší technické normy než jsou současné evropské. Dnes k nim přibyly parametry uživatelsko-estetické, což zvyšuje celkovou úroveň a hodnotu výrobků.

V rámci letošní soutěže proběhla v odborné komisi při hodnocení a analýze jednotlivých přihlášených výrobků zmínka o vlastních zkušenostech z praxe o české reakci kupujících. Zaujala mne příhoda kdy prodejce nábytku nabízel kupujícímu židle. Kupující chodil okolo nich a mudroval: ...to je bezvadný, prima kousky, asi italský design. I zeptal se: ...kolik ta židle stojí? Prodavač mu řekl, ...deset tisíc. Zájemce se zaradoval: …hm to by šlo a kdo to vyrábí? Prodavač odpověděl: ...je to česká firma. Zájemce se zarazil a pravil: ...a není to moc drahý?
Doporučuji kupujícím zvýšit si sebevědomí a odvahu při koupi českého nábytku, často vyráběného za účasti kvalitních zahraničních designérů. Dnes mohu konstatovat, že již máme mnoho nábytkářských fi rem, které produkují po všech stránkách kvalitní výrobky na světové úrovni. Ano, cena je vyšší než v řetězcích, ale kvalita a estetická úroveň také.

Českým výrobkům bohužel často chybí větší prezentace, propagace a reklama. Pokuste se zeptat sami sebe, jaké české nábytkářské firmy znáte? Jste-li laik a dáte-li dohromady tři až pět, jste dobří a máte celkem přehled. S čistým svědomím mohu doporučit všem zúčastněným složkám, od českých obchodníků až po státní úředníky, více prezentovat a propagovat domácí výrobce nábytku. Kvalitní český nábytek si celkově v současnosti zaslouží větší prezentaci a propagaci s nadnárodním dosahem.

 zpět na seznam