Povolání: interiérový designér

Autor: Ing. Iva Bastlová DiS.

Při vydání prvního čísla odborného magazínu Interiéry, který je určen interiérovým designérům – návrhářům a interiérovým architektům, stojí jistě za zmínku, co toto povolání obnáší. Kdo se touto profesí živí, určitě ví. Tento magazín se však může dostat i do jiných rukou, například výrobci nábytku, realizátorovi podlah, výmaleb, koupelen či i koncovému zákazníkovi, jimž je třeba toto povolání více přiblížit. Mýtů, představ a fám, je více než dost.

Na začátku je třeba zmínit i to, že slovo „designér“ má český ekvivalent „návrhář“, jen je nyní v módě používat názvy převzaté z anglického jazyka. Ať tedy budeme hovořit o designérovi, či návrháři, jde o totéž.

Vzestup popularity této profese je za posledních pár let raketový. Velký podíl na tom mají média, ať jde o zábavné pořady, reality show a dojemnou podívanou v televizi, nebo o velkou řadu tištěných i internetových periodik, která se tímto tématem zabývají. Média mají tento obor ráda, protože je líbivý a stále je co ukazovat, ať už v kladném, či záporném slova smyslu. Popularita s sebou přinesla jedno velké pozitivum, a tím je zájem klientů a zvýšení poptávky, i fakt, že lidé se již neostýchají si tuto službu objednat a není jim divné, že se za ni platí. Druhá strana mince představuje ještě prudší vzestup různorodé nabídky, jež výrazně předčila poptávku. Slovo různorodé je třeba zdůraznit, protože s nadsázkou řečeno téměř každý dnes chce navrhovat interiéry. Lidé se domnívají, že jde o extrémně zábavnou činnost, ke které není třeba mít potřebné vzdělání.

V praxi by se dalo říci, že tato profese v sobě nese i další, a to je:

- psychologie – je třeba se od klienta dozvědět co nejvíce informací a naladit se na jeho frekvenci

- obchod – dojednat pro svého klienta co nejlepší smluvní podmínky a ceny

- diplomacie – řešit v klidu a asertivně problémy, které občas přijdou při realizaci i při konzultaci

Hotový návrh
To, jak je návrh provedeným, zda skicou, detailní ruční kresbou prostoru, ve 2D nebo 3D na počítači je vlastně jedno. Důležité je, aby zadavatel vše pochopil, aby cena za realizaci odpovídala rámcově zadání a aby bylo návrh vůbec možné zrealizovat – tedy vyrobit.

Výsledný produkt
Cílem investora totiž není mít pár hezkých obrázků svého budoucího interiéru, ale mít tento interiér hotový – funkční a estetický, dobře udržovatelný s dlouhou životností. Návrh je v podstatě takový návod, jak se dostat do kýženého konce.

Závěrem stojí za zmínku důležitost oboru. Interiér (veřejný a privátní) je místo, kde dnes lidé tráví většinu času. Jeho vzhled, vybavení, osvětlení, materiály… ovlivňují naše zdraví, a to jak fyzické, tak i psychické. Špatně nasvětlená kancelář může způsobit problémy se zrakem, neergonomická a nebezpečně navržená kuchyně úrazy, i třeba nevhodně zvolená výmalba může rozladit naši náladu, a třeba i způsobit deprese…. a takových příkladů je mnoho, jak v soukromých, tak i ve veřejných prostorech. Za zmínku stojí i finanční náročnost realizace. Jak často si lidé pořizují a vybavují nový dům či byt? Jak dlouho na to musí vydělávat a kolik si musí půjčit? Práce je to zodpovědná možná více, než si lidé obecně připouští. A tak věřme, že do budoucna poptávka po této službě zůstane nebo se dokonce ještě zvětší, a že i klienti budou vědět, co mají od interiérového designéra čekat a požadovat. Doufejme tedy, že se tím trh bude sám regulovat, časem odpadnou „amatéři“ a investoři se dočkají zajímavých, funkčních a estetických interiérů.zpět na seznam