Začínáme s 3D

Autor: Ing. Libor Štolc

Jednoho dne se pravděpodobně dostanete do situace, kdy musíte začít používat počítačové 3D programy. Jestliže jste nikdy s žádným 3D grafickým programem nepracovali, kolegové vám určitě poradí, že ke stažení je řada programů zdarma, a doporučí vám ten, který používají a který bude podle nich i pro vás pro začátek nejvhodnější.

My se v tomto článku zaměříme na program pCon.planner 7.4. Firma EasternGraphics GmbH se zabývá již 20 let vývojem programů pro využití konfigurovatelných 3D modelů kancelářských zařizovacích prvků u koncových prodejců pro podporu prodeje. Ti dostávají program pCon.planner a knihovny parametrických modelů zdarma od výrobců. Vzhledem k tomu, že výrobci musí platit tvorbu knihoven parametrických prvků i licence programu pCon.planner, je firma EasternGraphics GmbH finančně aktivní a může běžným uživatelům nabízet volnou verzi programu pCon.planner. Program byl a je speciálně vyvíjen pro běžné prodejce kancelářského nábytku a hlavním požadavkem při vývoji byla jednoduchost programu a kompatibilita se všemi běžně používanými datovými 2D a 3D formáty.

Instalace a pracovní prostředí

Instalační program si stáhnete z firemní webové stránky http://pcon-planner.com/cs/. Instalační program i vlastní program jsou česky a po najetí kurzoru na ikony povelů se objeví krátký popis a v závorce i příslušná funkční klávesa pro rychlou aktivaci povelu, jestliže je k příslušné ikoně přiřazena. Po stisknutí klávesy F1 se otevře podrobná nápověda, ze které se dostanete i na videa pracovních postupů. Nápověda je anglicky stejně jako komentáře u videí. Pracovní prostředí je podobné jako u jiných programů, nahoře je ovládací lišta s několika záložkami a v každé záložce je několik panelů s povely. Nejpoužívanější povely jsou v záložce Začátek. Každému novému uživateli doporučujeme začít povelem Obdélníková místnost, kdy stačí zadat dva body. Po aktivaci každého povelu se na spodní stavové řádce zobrazí popis, jak dále postupovat. Vývojáři programu výborně vyřešili souřadný systém a zadávání bodů. Při každém povelu, kdy je třeba zadat bod, se zobrazují aktuální souřadnice u kurzoru a uživatel může bod zadat stisknutím tlačítka nebo přepíše souřadnice z klávesnice. Všechny zobrazované souřadnice jsou pouze kladné, vztažené k aktuálnímu počátku souřadného systému, který se jednoduše změní posunem kurzoru na nový počátek a stisknutím mezerníku. K přesnému zadávání bodů slouží i základní přichytávací funkce, které se zapínají podle potřeby. Grafická pracovní oblast je rozdělena na jedno až čtyři pracovní okna v šesti volitelných konfiguracích. V každém okně může být nastaven jiný pohled i jiné provedení dynamického zobrazení, nastavení se provádí myší nebo klávesami. Dále se mohou v pracovní oblasti otvírat další plovoucí nebo ukotvená okna: prohlížeč médií, vlastnosti prvku, nastavení vrstev a materiálový editor.

Import a export

Systémovým formátem programu pCon.planner je formát DWG. Uživatel vytváří projekt doplňováním parametrických prvků a 3D modelů zařizovacích předmětů. Modely zařizovacích předmětů doplňuje z online knihoven pCon.catalog a 3D Warehouse nebo z knihoven 3D modelů na pevném disku. pCon. catalog je firemní online knihovna 3D zařizovacích prvků a materiálů. 3D Warehouse je online knihovna prvků pro program SketchUp. Program spolehlivě a rychle otevře libovolný soubor vytvořený v programu AutoCAD. Dále importuje soubory ve formátech 3DS a SKP. Projekty vytvářené v jiných programech technologií BIM můžete importovat pomocí formátu IFC. Exportními formáty jsou 3DS a SKP.

Tvorba projektu

Tvorba hmotového modelu interiéru podle importovaného půdorysu nebo zcela od začátku je velice jednoduchá díky parametrickým objektům, které se aktivují z jednoho panelu. Parametry objektů se nastavují pomocí ovladačů objektů přímo v pracovním okně nebo v okně vlastností. Program umožňuje doplňování 3D modelů zařizovacích prvků z online knihoven i z disku a změny materiálů všech prvků projektu. Neumožňuje však tvorbu nových 3D modelů zařizovacích prvků. Tato vlastnost bude pravděpodobně pro některé potencionální uživatele programu důležitá. Pro tvorbu nových 3D modelů budou muset využívat jiný volný nebo placený program, ale určitě bude možné nově vytvořené prvky z tohoto programu importovat do programu pCon.planner.

Tiskové a grafické výstupy programu

Po doplnění kótování a popisů lze tisknout v měřítku prováděcí výkresy jako půdorysy, boční pohledy nebo řezy. Před tvorbou vizualizací je třeba nastavit požadované pohledy doplněním objektů Kamera. Program obsahuje dva vizualizační systémy – Yafaray a OSPRay. Jedná se o freeware systémy, ale pro základní představu zákazníka o navrženém interiéru jsou vyhovující. Zajímavým výstupem jsou interaktivní sférická panoramata, která se zobrazují ve firemní prezentační online službě Impress.

http://impress.easterngraphics.com/impress/start.aspx

Vyzkoušejte a uvidíte!zpět na seznam