Kontakt

Odborný B2B magazín pro interiérové designéry, architekty a další profesionály z oboru vydává
Ing. Iva Bastlová DiS.
email: iva@loxo.cz
tel: 604 865 883

Obchodní ředitelka
Věra Buraltová
tel: 605 588 225
email: vera@press-kit.cz

IČ: 86959638
Evidenční číslo periodického tisku z Ministerstva kultury: MK ČR E 22441

Magazín interiéry je tištěný a vychází 3x ročně.
MEDIA KIT KE STAŽENÍ ZDE
Profesionálové v oboru interiérů si jej mohou objednat bezplatně na: www.casopis-interiery.cz/objednavka.