Jak se soutěží v oboru nábytku aneb příběh NÁBYTKU ROKU

Autor: Ing. Tomáš Lukeš

První impulz k udělování ocenění NÁBYTEK ROKU přineslo jednání členů Asociace českých nábytkářů na valné hromadě v Hrotovicích v roce 2006. Cílem byla hlavně podpora výrobních firem, pro které je design důležitou součástí výrobního procesu i marketingovým nástrojem. Jde o firmy, které spolupracují s designéry a design chápou jako přidanou hodnotu svých výrobků. Firmy, které se snaží jít svou vlastní cestou.


Téměř v závěru této schůze byl vznesen dotaz, co by asociace mohla udělat pro větší spolupráci nábytkářů s designéry. Tento dotaz jsem potom opakovaně dostával na zasedání představenstva. Jako tajemník této organizace jsem tedy vyrazil za několika designéry, abych si s nimi popovídal, jak to vidí oni. Oslovili jsme také Obec architektů, Asociaci interiérových architektů… Výsledkem bylo, že jsme stále tápali a hledali správnou cestu. Na příští valnou hromadu již přijelo několik designérů, kteří zde dostali prostor povědět svůj náhled na to, jak spolupracovat. Psal se rok 2007…


Z těchto diskusí na zasedáních představenstva se pomalu začala se rodit jistá představa: Zviditelnit design nábytku a celého odvětví. U snídaně před slavnostním otevřením veletrhu MOBITEX, jsem se zmínil Karlu Kobosilovi, jakou máme představu o soutěži designu nábytku. A že máme ambici tím nahradit již zrušené Design Centrum. (Jehož zrušení je mimochodem věčná škoda.) Karel Kobosil se k mému překvapení vyjádřil, že je to skvělý nápad! A hned na mě vychrlil údaj, že v Itálii mají přes 150 designových soutěží! A všechny mají své místo! A že je rád, že se do něčeho takového pustíme, protože to potřebujeme. I tak rok 2008 utekl jako voda, ale byla zde vize, že chceme soutěž.


Na počátku roku 2009 jsme viděli, že je zle. Utílkal nám další rok. Naštěstí se představenstvo po dlouhých diskusích shodlo na hodnoticí komisi a schválilo historicky první propozice soutěže s tím, že první rok bude nultým ročníkem. Nultým proto, že nebylo dost času na přípravu a dostatečnou propagaci soutěže. Ohromný kus práce na přípravě odvedl Ing. arch. Lubomír Končinský, který v rozhodující okamžik řekl „teď se nesmíme bát a musíme do toho jít“. Tím byl rok 2009 zachráněn! První ročníky jsme NÁBYTEK ROKU možná trochu nesprávně nazývali soutěží. Nyní používáme označení ocenění. Je to pouze věcí terminologie, slovo ocenění je přesnější.


Současné složení komise:
 doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.,
 Ing. arch. Boris Hála,
 PhDr. Dagmar Koudelková,
 Ing. arch. Hynek Maňák,
 Ing. arch. Lubomír Končinský. 

Více informací o ocenění a také všechny oceněné výrobky najdete na webových stránkách AČN
www. czechfurniture.comzpět na seznam