Pec nám spadla...

Autor: doc. akad. soch. René Baďura

Veci sú väčšinou oveľa jednoduchšie, ako sa zdajú, ale prečo si ich neskomplikovať.

Faktor diferenciácie (odlišnosti) má v dizajne zvláštne miesto. Najmä v oblasti priemyselného spotrebného tovaru nájdeme dnes takmer neuveriteľné množstvo, v podstate rovnakých, produktov. Všetky spĺňajú dostatočnú úroveň technickej kvality a majú podobné technické vybavenie. V mnohých prípadoch môžu byť výrobky od rôznych výrobcov ako tzv. OEM produkty v technických základných komponentoch identické. Rozdiely sú v technicko-funkčných vlastnostiach a sú stále menšie. Väčšina spotrebného tovaru má dnes samozrejme správnu a plnú funkčnosť. Potom technológia už nemá pre kupujúceho taký význam, najmä pri „lacných“ produktoch. Technológia tu nie je rozhodujúcim kritériom nákupu, namiesto toho je pozornosť zameraná na ďalšie parametre, ako je emócia, tvar a cena. Zostáva teda rozdiel v dizajne, ako je vo vyššie uvedenom zmysle špecifický pre užívateľa alebo optimalizovaný z pohľadu cieľovej skupiny – špecifikuje sa forma dizajnu. Tieto rozdiely sú v skutočnosti sprostredkované vonkajškom výrobku a sú priame a účinné bez jednoduchého vysvetlenia. Preto dobre navrhnuté produkty vyžadujú nižšie náklady na poradenské služby v mieste predaja a „padnú do oka“ – upútajú pozornosť svojho zákazníka.


V expozícii slovenskej firmy Thorma sme sa presvedčili, že aj na Slovensku môžu vznikať výrobky s inovatívnou myšlienkou. Pozornosť na seba pútal najmä prototyp kachiel na drevo Dynamik.Piecku s dynamickým dizajnom navrhli docenti z Technickej univerzity vo Zvolene, René Baďura a Marián Ihring. „Oslovili sme dizajnérov nábytku, aby dali nášmu vývojovému centru nový podnet.Prototyp pece sme vystavovali aj vo Verone, kde mal nesmierne veľký úspech,“ prezradil nám obchodný manažér spoločnosti Thorma, Peter Ličko.


Pec Dynamik funguje na princípe katalytického spaľovania. Hlavnou výhodou takéhoto ohniska je jednoduchá údržba – človek nemusí popolník vyberať, stačí ho zvnútra povysávať. Spaľovaciu komoru možno napojiť na sekundárny prívod vzduchu, čo je dôležité najmä v prípade tepelne izolovaných novostavieb, kde by nemalo dochádzať k zbytočnej spotrebe kyslíka v miestnosti. Pec má takisto dvojitý plášť, pričom na povrchu toho von-
kajšieho sú perforácie, plniace nielen estetickú, ale aj praktickú funkciu – urýchľujú totiž výmenu vzduchu.(zdroj: http://www.stavebnictvoabyvanie.sk/aktuality/2564-nabytok-a-byvanie-2016-rydzi-slovensky-dizajn-v-spolocnosti-thorma)


Pred viac ako rokom sme boli oslovení, či by sme boli ochotní navrhnúť pre firmu Thorma Fiľakovo nový dizajn pece. Niekoľkokrát sme spolu rokovali a vyjasňovali sme si vzájomné požiadavky a očakávania. Zámerom zadávateľa bolo získať také riešenie, ktoré by bolo pre firmu zaujímavým „eyecatcherom“, t. j. jednalo sa o prilákanie záujemcov o produkty. Buď mal projekt mal vychádzať z jestvujúcich riešení, alebo to mal byť nový koncept. Pre nás ako dizajnérov neboli zásadné obmedzenia okrem základných fyzikálnych, prípadne technologických, vyplývajúcich zo strojového vybavenia firmy. Naša úloha bola zároveň jednoduchá („...pec má predsa jednoduchý princíp...“), no po analýze reálnych požiadaviek si bolo treba uvedomiť vlastnosti a spôsob horenia, prúdenia vzduchu, ovládania, bezpečnosti, účinnosti a užívateľskej zrozumiteľnosti. Nie je to samozrejme raketoplán, ale ani hrad z piesku.
Ako obvykle najdlhšou časťou riešenia a pre nás asi opäť najzložitejšou bolo dosiahnutie zhody a kreovanie zmluvných podmienok, ktoré by boli prijateľné pre obidve strany. Dizajn je v zmluvách o dielo bez všeobecne stanového záväzného cenníka a podlieha voľnému dohadovaniu ceny za dizajn, priamo pri rokovaní o zmluve. Cena prichádza do objednávky následne s množstvom (závažnosťou) veľmi rozdielnych parametrov, ktoré sú v závislosti na konkrétnom objeme zákazky. Sú závislé aj na popularite dizajnéra, čím je takmer nemožné vytvoriť definitívny všeobecný rámec ceny. Nie je reálnou možnosťou ani špecifikácia hodinovej sadzby a pracovnej doby pre jednotlivé výrobky alebo napríklad stanovenie paušálnych poplatkov, rozdelených podľa jednotlivých kategórií produktov. Základom reálnej, plodnej a obojstranne výhodnej spolupráce je otvorený a spravodlivý pracovný vzťah, ktorý sa samozrejme týka aj finančnej stránky. Isteže je teda jasné, že forma zmluvy je nevyhnutný predpoklad pre úspešnú spoluprácu. V jednotlivých prípadoch zmluva závisí na sile klienta a type spolupráce. Dôležitú úlohu zohráva, či dizajn spoločnosti prináša konkrétne skúsenosti v príbuznom odbore práce (najmä u technicky zložitých a sofistikovaných výrobkov). Záleží na referenciách dizajnéra a v neposlednom rade záleží na tom, či sa jedná o prácu na báze dlhodobej spolupráce (na základe zmluvy), alebo je dizajnér angažovaný na jednu úlohu.


Samotný proces v našom konkrétnom prípade prebiehal dvoma cestami:
- Re-dizajn najúspešnejšej pece výrobcu.
- Novotvar postavený na myšlienke zaujatia oka pozorovateľa.


Každá z ciest mala svoj vlastný autorský vývoj, následne boli zlúčené koncepty, resp. ich časti do celku. Tento proces vyžaduje ochotu plus vzájomný rešpekt autorov a potlačenie „ega“ tvorcu pre dosiahnutie prijateľného výsledku, s čím súvisí osobnostná výbava každého z nás. Naproti tomu to dáva náboj konkurencie a motivácie pre hľadanie riešenia. V našom prípade to fungovalo výborne.
Pre re-dizajn bola základom pec Zaragoza a pohľad na ňu bol cez vnímanie tvrdosti použitých materiálov, výrazu alebo pôsobenia. Tu sú obrazové podnety, ktoré ovplyvnili riešenie. Veľa produktov pôsobí ako komunikačné objekty v intersubjektívnych vzťahoch. Sú zároveň sebaprezentáciou majiteľa a zobrazujú jeho skutočné alebo požadované hodnoty, prípadne typ a štýl. Určite je tiež pre firmy zaujímavé ponúkať dizajnérske produkty cielene určenej diferencovanej cieľovej skupine v adekvátnej podobe.
Obrazové podnety: retro, štruktúra, dynamika, rácio, rytmus, spoj – nit, tvrdosť, logika, maskovanie, atak...

 

 zpět na seznam