Saunový mág: nejnovější trendy v oblasti wellness

Autor: Pavel Hofrichter

Wellness je velmi živou oblastí, která každoročně nabízí celou řadu novinek, nových postupů, procedur či designů. Je to oblast poměrně široká, a tak pojmenovat zásadní trendy by vyžadovalo velké množství času. Kdybychom měli představit jen dva trendy poslední doby, tak je to určitě rozvoj venkovního wellness, stěhování ze sklepů do přírody a zahrad, a také je to konkrétnější trend spadající do oblasti procedur v saunování.Trendem ve  wellness, který je nejvíc vidět a nejvíce mění plány při budování nových wellness center, je zážitkové saunování. Tato oblast mění představy o provozu zejména větších saunových světů, ale ovlivňuje také menší wellness centra a spa zóny. Celoevropsky roste poptávka po saunových ceremoniálech, které jsou pilířem zážitkového saunování. A tyto dva vybrané trendy spolu velmi komunikují, protože pryč je doba sauny s vířivkou pro šest osob ukrytá někde ve sklepě a přístupná na vyžádání od pracovníka recepce, co vám přinese klíč.
Zážitkové saunování vytvořilo zcela nové požadavky na tzv. ceremoniálové sauny, které jsou prostorově vyhovující pro poskytování saunových ceremoniálů, jsou technicky dokonale vybavené a mají ergonomii pro práci saunových animátorů, saunérů. Těmto saunám se říká také saunové divadlo a ve světě můžeme najít prohřívány s kapacitou 200 osob. Aktuálně se připravuje projekt saunového Colossea v Polsku – sauny až pro 300 lidí. Tato sauna bude součástí stávajícího saunového centra a doplní nabídku zážitkového saunování v regionu.
Provozovatelé saun oceňují přínosy zážitkového saunování. Zejména je to rostoucí návštěvnost, získávání pravidelných návštěvníků a zlepšení saunové kultury a osvěty správného saunování. V neposlední řadě je to marketingový a ekonomický přínos.Samozřejmě zavedení zážitkového saunování v sobě skrývá mnohá úskalí. U nových projektů je to odpovídající návrh dispozičního řešení nového saunového centra s ohledem na nejnovější trendy a provozní požadavky. V již existujících wellness centrech je třeba uzpůsobit prostory saun pro nové procedury a saunové ceremoniály a zlepšit technické vybavení. Samostatnou kapitolou jeproškolení zaměstnanců, nábor nových saunových animátorů – saunérů, jejich zácvik a zlepšování kvality služeb. Při zavedení zážitkového saunování je také velmi důležité nastavit správně dramaturgii sauny i s ohledem na stávající klienty a možnosti wellness centra.


Jaké tedy známe saunové ceremoniály, jež jsou součástí zážitkového saunování?


TRADIČNÍ SAUNOVÉ CEREMONIÁLY
Saunér v určený čas přichází do prohřívárny a po provětrání sauny polévá vodou rozpálené kameny. Za příjemného syčení vzniká horká pára, která pak saunér rozhánění ručníky nebo vějíři po sauně. Tím se nezvyšuje teplota v sauně, ale vlhkost a saunujícím se návštěvníkům je pocitově větší teplo. Horký vzduch pak saunér ručníkem vhání na saunující se návštěvníky a ti okusí tepelný náraz, který zintenzivní pocení. Celý ceremoniál je většinou složený ze tří kol polévání a následného víření horkého vzduchu po sauně ručníky. Při polévání kamenů se na kamna pokládají koule z ledové tříště s vůněmi éterických olejů. Nádherná vůně přírodních produktů sauny provoní. Právě nejnovějším trendem je používání 100% přírodních éterických olejů při saunování, které blahodárně působí na saunující se návštěvníky. Saunový animátor pro kvalitní poskytování služby musí mít alespoň základní proškolení z oboru aromaterapie pro saunéry.


RELAXAČNÍ CEREMONIÁLY
Při těchto ceremoniálech většinou hraje relaxační hudba, často se provádí v sauně s nižší teplotou, ceremoniál není tak intenzivní. Specialitkou se stává hraní na tibetské mísy nebo jiné nástroje, které se používají při muzikoterapii. V sauně to přináší zcela nový zážitek. Zvuk tibetské mísy se šíří celou saunou, saunér může se „zpívající“ tibetskou mísou procházet mezi lidmi, a zvuk mísy je tak různě intenzivní. Krásné je, když saunér používá několik mís, různě velkých s různým zvukem. Při relaxačních ceremoniálech je velmi důležitá aromaterapie.


BEAUTY PROCEDURY A PEELINGY
Jde o ceremoniály, které doporučujeme provádět v parních lázních. Používají se různé peelingy – solný, kokosový, kávový, medový atp. Také, zejména pro dámy, je vhodné připravit peeling nebo tělovou masku z jogurtů nebo třeba marockého bahna. Kromě krásného zážitku během saunování přinášejí tyto ceremoniály i prospěšné působení na pokožku.


MODERNÍ SAUNOVÉ CEREMONIÁLY – SAUNOVÁ SHOW NEBO SAUNOVÉ DIVADLO
Jedná se o saunové ceremoniály nejnáročnější na přípravu. Saunové divadlo je krátké, 10- až 15minutové představení probíhající přímo v prohřívárně. Saunový animátor si připraví příběh, choreografii a zpracování pro konkrétní saunu. V té pak zní sestříhaná hudba, svítí efektová světla, saunér má kostým a řadu doplňků. Saunové divadlo tak přivede do sauny Piráty z Karibiku, Fantoma opery, Benátský karneval nebo indiánské příběhy. V moderních saunových ceremoniálech se také soutěží – saunéři soutěží v provedení saunového divadla. Existuje i mistrovství světa AUFGUSS WM. V roce 2016 se ve finálové soutěži umístil na pozici vicemistra Jiří Žákovský. Druhé místo na světě je pro Českou republiku skvělá odměna za několikaleté úsilí na poli zážitkového saunování.

Saunové ceremoniály k nám přicházejí z Německa, kde mají mnohaletou tradici a svůj název – Aufguss. Další kořeny můžeme hledat u přírodních procedur v Rusku, Finsku a u severských národů, kde je tradiční používání věniků – metliček, kterými se víří horký vzduch a po sauně je cítit vůně přírodních silic. Také je zde tradiční časté polévání kamenů.
Německý styl saunových ceremoniálů přinesl práci s ručníky, nejrůznější vůně – dnes se používají éterické oleje, a příběhy. Saunové divadlo je nejnovější oblastí v saunování, během velmi krátké tříleté historie se rozšířilo do saun v Polsku, Itálii, Maďarsku, Nizozemí, Belgii a v dalších zemích včetně ČR. Pořádá se i mistrovství světa v umění poskytovat saunové ceremoniály AUFGUSS WM, na němž náš saunér Jiří Žákovský letos získal druhé místo.

Další informace najdete na stránkách Asociace saunérů www.Sauneri.czwww.ZazitkoveSaunovani.cz, www.SaunaFest.cz nebo www.SaunovyMag.czzpět na seznam